Σχέδιο Online

Ζωγραφιές δελφίνι άλμα, με το σώμα του εντελώς έξω από το νερa