Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Λογότυπο της Ρουχ Χορζόφ, Ruch Chorzów SA, ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα στο Χορζόφ, πόλη που βρίσκεται σε Βοϊβοδάτο της Σιλεσίας, στη Νότια Πολωνία. Χορζόφ είναι μέρος της η μητροπολιτική περιοχή της Σιλεσίας, μαζί με την Κατοβίτσε και άλλοι δήμοι