Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σήμα της Ασοσιασάο Ακαδέμικα δε Κοΐμπρα, Associação Académica de Coimbra, ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται σε Κοΐμπρα, ιστορική πόλη στις όχθες του ποταμού Mondego, διάσημη για το Πανεπιστήμιο και την πρωτεύουσα της επαρχίας της Κοΐμπρα, στην περιφέρεια Σέντρο της Πορτογαλίας