Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αθλητής κέρλινγκ, έναν παίκτη ή μπικουτί slide μια πέτρα προς την κατεύθυνση μιας περιοχής-στόχου και της σάρωθρα με σκούπες να τη συνοδεύουν