Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Του αγωνιστικού χώρου είναι ένα ορθογώνιο δέκα από είκοσι μέτρα με ένα δίχτυ στη μέση