Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τα χρώματα σε ένα κύκλο χωρίζεται από το κέντρο σε έξι ίσα μέρη. Ένα κυκλικό διάγραμμα που θυμίζει το Trivial Pursuit ή ένα κέικ χωρίζεται σε έξι μέρη