Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η Ρέα είναι ένα πουλί που δεν μπορεί να πετάξει, ένα είδος ιθαγενών στη Νότια Αμερική, παρόμοια με την στρουθοκάμηλο και εμού