Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ολοκλήρωση της σχεδίασης του αγροκτήματος με το σχεδιασμό γραμμών στην σειρά που υποδεικνύεται από τους αριθμούς 1 έως 10