Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μάνταλα στοιχειώδη γεωμετρίας με βάση η περίμετρος ακτίνες. Ένας κύκλος που χωρίζεται σε οκτώ ίσα μέρη, ξεκινώντας από το κέντρο