Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια φούρνο γάντι, ένα απαραίτητο στοιχείο για το μαγείρεμα στη σχάρα με μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι σε εγκαύματα. Τα γάντια του φούρνου μπορεί να κλωστοϋφαντουργίας με θερμική μόνωση ή με σιλικόνη ή άλλα συνθετικά υλικά