Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γιαταγάνι, ένα σπαθί με ένα καμπύλο blade