Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αριθμός δεκαέξι με δύο αναμμένα κεριά, κατάρτιση σε λεπτή γραμμή έκδοση