Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα ελικόπτερο με δύο μικρά φτερά σε πλήρη πτήση, φαίνεται από τα ανωτέρω