Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Emolga, Emonga στα Ιαπωνικά, ένα Pokémon της πέμπτης γενιάς, ηλεκτρικά και φέρουν τύπος