Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τα βιβλία είναι μια πηγή της γνώσης. Ένα κλειστό βιβλίο να διαβαστεί είναι μια έκπληξη για να ανακαλύψετε, έναν ολόκληρο κόσμο να ανακαλύψουν. Υπάρχουν πολλοί τύποι των βιβλίων. Για παράδειγμα, εγχειρίδια με τη γνώση για τη σχολική εκπαίδευση. Στα βιβλία φαντασίας το φάσμα των θεμάτων είναι τεράστια από τα μυθιστορήματα περιπέτειας στην ποίηση. Την παγκόσμια ημέρα βιβλίου πραγματοποιείται στις 23 Απριλίου