Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Κάποια παιδιά που πηγαίνουν σε ένα μεγάλο σχολείο, ένα κτίριο με δύο ορόφους και μια μεγάλη καμπάνα