Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το μικρό κτίριο από ένα σχολείο του χωριού με το κουδούνι, πάνω από την μπροστινή πόρτα για να προειδοποιεί τους μαθητές