Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα ξύλινο ρόπαλο, ένα από τα πρώτα όπλα της ανθρωπότητας, ένα προϊστορικό όπλο