Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα πρόσωπο με τα μάτια, τη μύτη και στόμα σε διακεκομμένες γραμμές