Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 11:10 και 23:10, χέρια ρολόι να πω ότι τώρα είναι έντεκα και δέκα το πρωί ή το βράδυ