Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 9:45 και 21:45, Η ώρα είναι δέκα παρά τέταρτο το πρωί ή το βράδυ, το ρολόι δείχνει τα εννέα ώρες και σαράντα πέντε λεπτά