Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 4:15 και 16:15 ρολόι χέρια δείχνουν ότι είναι τέσσερις και τέταρτο το πρωί ή το απόγευμα. Δύο ψηφιακή ρολόγια υποδηλώνουν τις ώρες που αντιστοιχούν