Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια μάχη του σούμο, ένα ιαπωνικό άθλημα μονομαχίας. Αγώνα η περιοχή, με μια κυκλική μορφή πηλού, άμμου, ονομάζεται dohyō