Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τετράγωνο, τακτική πολύγωνο με τέσσερις πλευρές