Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα τρίγωνο με τα συμπληρωματικά και βασικά χρώματα. Ένα τριγωνικό σχέδιο για τα βασικά χρώματα με τρεις κύκλους για συμπληρωματικά τους χρώματα