Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα φορτηγό Τ4 κατά τη διάρκεια μιας στάδιο της συνάθροιση-επιδρομής. Το φορτηγό σε ένα θεαματικό άλμα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του μέσα από τις στέπες