Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια περγαμηνή με έναν χάρτη ενός νησιού όπου υπάρχει ένα κρυφό Pokémon, σαν ένας θησαυρός χάρτης, Pokémon Go