Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τραπεζογραμμάτιο με την αξία των 20, που εκδίδεται από την Τράπεζα του Pypus