Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα χρωματικό κύκλο για τη θεωρία του χρώματος. Εκπαιδευτική σελίδα αυτή σχηματίζεται από ένα κεντρικό αστέρι για τα τρία βασικά χρώματα και τους συμπληρωματικά. Έξι ομόκεντροι κύκλοι χωρίζεται σε τομείς γύρω από το αστέρι για διαβαθμίσεις χρωμάτων και μείγματα