Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα χρωματικό απλό διάγραμμα σε σχήμα ενός ισόπλευρου τριγώνου χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη