Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Σε αυτή τη συλλογή των τριγώνων μπορείτε να βρείτε τα είδη των τριγώνων. Πάνω από τα τρία είδη ταξινομούνται σύμφωνα με τις πλευρές του τριγώνου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο (οι τρεις πλευρές ίσες), ένα ισοσκελές τρίγωνο (δύο πλευρές ίσες), ένα τρίγωνο σκαληνό (τρεις διαφορετικές πλευρές). Κάτω από τις τρεις κατηγορίες ταξινομούνται σύμφωνα με τις γωνίες τρίγωνο: μια τρίγωνο Οξυγώνιο (τρία οξείες γωνίες), ενός τριγώνου Ορθογώνιο (ορθή γωνία), ένα Αμβλυγώνιο τρίγωνο (μια εσωτερική γωνία μεγαλύτερη από 90°)