Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Δύο χειρουργοί έτοιμη για τη χειρουργική επέμβαση σε ένα χειρουργείο. Ο ασθενής αναισθησία στο χειρουργικό τραπέζι