Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αελίτα Schaeffer ή Αελίτα Stones, το νεότερο από την ομάδα και ο κύριος πρωταγωνιστής του Κώδικας Λυόκο