Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Σε αυτή τη σελίδα χρωματισμός, μπορούμε να δούμε τη σειρά του ένα traceur σε ένα άλμα. Ένας traceur είναι επαγγελματίας parkour. Το parkour είναι μια πειθαρχία που συνίσταται στο να κίνηση ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που βρέθηκαν χρησιμοποιώντας μόνο το σώμα σας. Μια πολύ καλή φυσική προετοιμασία είναι απαραίτητο για την πρακτική parkour. Την πνευματική προετοιμασία απαιτείται επίσης για να αξιολογήσουν τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στη διαδρομή λαμβανομένων υπόψη των ίδιων ικανοτήτων. Το parkour είναι ένα ακραίο άθλημα που κάθε επαγγελματίας πρέπει να προσαρμόζονται στις δυνατότητές τους