Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Επί του παρόντος, η ψηφιακή εικόνα έχει φτάσει στη λήψη ταινιών, αλλά εξακολουθούν να διατηρούνται παραδοσιακές αναλογικές μορφές, όπως η φωτογραφική ταινία και η βιντεοκασέτα