Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Στην ιστορία της ανθρωπότητας τα βιβλία περιείχαν όλα τα είδη της γνώσης. Επί του παρόντος τα βιβλία, και σε γενικές γραμμές τη έντυπη δουλειά, έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακή υποστήριξη σε πολλές περιοχές, αλλά εξακολουθούν να είναι η καθολική αναφορά για τη διατήρηση του πολιτισμού και της γνώσης. Μια σελίδα χρωματισμός με ένα ανοιχτό βιβλίο στο σχολείο