Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα χρωματικό σύστημα που σχηματίζεται από ένα ισόπλευρο τρίγωνο εγγεγραμμένο σε ένα κυκλικό στεφάνι