Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αριθμός δώδεκα με κεριά, λεπτή γραμμή