Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια συλλογή από πολύγωνα με τέσσερις πλευρές και τέσσερις γωνίες (τετράπλευρα ή τετραγωνισμένων κτισμάτων). Τα πρώτα τέσσερα είναι παραλληλόγραμμα: τετράγωνο, ορθογώνιο, ρομβοειδή και ρόμβος. Οι άλλες τέσσερις είναι τραπέζιο ή τραπεζοειδές (τετράπλευρο με ένα ζεύγος των παράλληλων πλευρών), ακανόνιστο τετράπλευρο (τετράγωνο όπου δεν υπάρχουν παράλληλες πλευρές) και δύο ορθογώνιες εκδόσεις