Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σήμα της Πολόνια Μπίτομ, Klub Sportowy Polonia Bytom, ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται στο Μπίτομ της Νότιας, πόλη που είναι μέρος της μητροπολιτικής περιοχής του Κατοβίτσε, στο Βοεβοδάτο της Σιλεσίας, στη Νότια Πολωνία