Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σήμα της ΦΚ Ανζί Μαχατσκάλα, ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται στην Μαχατσκαλά, πόλη-λιμάνι στην Κασπία θάλασσα στο Νότιο Ρωσία και η πρωτεύουσα της Δημοκρατία του Νταγκεστάν