Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σήμα του ΦΚ Μπάλτικα Καλίνινγκραντ, ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα το Kaliningrad, την πόλη λιμάνι στις εκβολές του ποταμού Πρεγκόλυα, καθώς επίσης, στη Βαλτική θάλασσα και πρωτεύουσα της περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, θύλακας που απομονώνεται από το υπόλοιπο της Ρωσικής επικράτειας