Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Έμβλημα της ΦΚ Ουφά, Futbolʹnyĭ Klub Ufa, ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται στην Ούφα, της πρωτεύουσας από τη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, επίσης γνωστή ως Μπασκιρία, στα νοτιοανατολικά της η Ευρωπαϊκή Ρωσία