Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σήμα της ποδοσφαιρικής ΦΦΦ-Φένλο, VVV-Venlo, Venlose Voetbal Vereniging Venlo, με έδρα στο Φένλο, πόλη που βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα στα νοτιοανατολικά της Ολλανδίας, στην Επαρχία Λιμβουργίας