Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Λογότυπο του ΚΣ Μαρίτιμο, Club Sport Marítimo, αθλητικό σωματείο με έδρα το Φουνσάλ, την πρωτεύουσα της Μαδέρας και η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη έξω από το ηπειρωτικό έδαφος της Πορτογαλίας. ΚΣ Μαρίτιμο είναι το πιο σημαντικό αθλητικό σωματείο στο νησί της Μαδέρας