Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τρία αστέρια που σχεδιάστηκε από το κανονικό πολύγωνο με 9 πλευρές