Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αστέρια που προκύπτουν από την τακτική πολύγωνα σχετικά με τις δύο πλευρές των 7 και 8