Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Hodge, μια ατμομηχανή diesel από την υπηρεσία συντήρησης