Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γκασπάρ και η καμήλα. Γκασπάρ είναι ο μεσήλικας βασιλιάς