Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Donkey Kong, Γάίδαρε Κονγκ, διάσημος γορίλλας της Νιντέντο